• Radovi preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 19. Područje malog sliva „BISTRA“, osim međudržavne rijeke Drave
 • Izgradnja proizvodno skladišne hale tvrtke Fugaplast u Goli
 • Izgradnja pročistača otpadnih voda naselja Veliko Trojstvo
 • Poslovna zona Velika Pisanica
 • Rekonstrukcija i dogradnja Opće Bolnice u Virovitici
 • Izgradnja sportske dvorane u naselju Gola
 • Izgradnja kružnog toka u naselju Đelekovec
 • Izgradnja farmi za junad
 • Izgradnja vodospreme u Kozarevcu
 • Izgradnja pročistača otpadnih voda u Đurđevcu
 • Izgradnja dijela kanalizacije u Ludbregu
 • Izgradnja dječjeg vrtića u Legradu