• Radovi preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 19. Područje malog sliva „BISTRA“, osim međudržavne rijeke Drave
 • Izgradnja odlagališta komunalnog otpada Peski u Đurđevcu – Etapa 1
 • Izgradnja kolnog prilaza iz ulice Đ. Basaričeka prema Trgu Sv. Jurja
 • Izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Drljanovac-Pavlovac
 • Izgradnja kanalizacije u naseljima Goričko, Kunovec i Botinovec Ivanečki
 • Izgradnja kanalizacije u naselju Veliko Trojstvo
 • Izgradnja uređaja za preradu vode za piće BIKANA Virovitica
 • Izgradnja kanalizacije u naselju Virje
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Podravskim Sesvetama
 • Sustav odvodnje naselja Zdenci
 • Izgradnja spojnog vodoopskrbnog cjevovoda „ Crnac-Suha mlaka-granica općine“
 • Izgradnja odvodnje otpadnih voda „Bjelovar Istok“ –ulice Mlinovac i Vidikovac
 • Rekonstrukcija ulice Severovečka u Đurđevcu
 • Rekonstrukcija ulice Mate Kaića Kalinovcu
 • Izgradnja nogostupa i uređenje ulice u Molvama
 • Rekonstrukcija komunalne infrastrukture u Industrijskoj zoni u Đurđevcu
 • Izgradnja pročistača otpadnih voda naselja Donji Kraljevec
 • Izgradnja kanalizacijskih priključaka u Podravskim Sesvetama
 • Rekonstrukcija Postojeće Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ u Noskovcima