• Radovi preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 19. Područje malog sliva „BISTRA“, osim međudržavne rijeke Drave
  • Izgradnja pješačkih staza i kolnih prilaza u ulici M.P. Miškine u Molvama
  • Izgradnja nadzorno-upravljačkog sustava vodoopskrbne mreže u Đurđevcu
  • Izvođenje radova na izvedbi vanjske kanalizacije utvrde Stari grad u Đurđevcu
  • Odorizac. stanice: Čepelovac,  Hampovica,  Kalinovac,  Molve,  Ferdinandovac i Podravske Sesvete
  • Farma Delovi