• Radovi preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 19. Područje malog sliva „BISTRA“, osim međudržavne rijeke Drave
  • Dogradnja kanalizacijskog sustava sa crpnom stanicom i vodovoda u uvali Čikat
  • Izgradnja objekta za pročišćavanje otpadnih voda u Grubišnom Polju
  • Biciklistički centar u Koprivnici
  • Izgradnja pješačke staze u naselju Gotalovo
  • Izgradnja vodoopskrbne mreže općine Virje
  • Izgradnja vodoopskrbne mreže Suha Katalena – Sveta Ana
  • Izgradnja poslovne građevine – hale za montažu traktora Hittner Bjelovar