• Radovi preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 19. Područje malog sliva „BISTRA“, osim međudržavne rijeke Drave
  • Rekonstrukcija i dogradnja Hotel Adriatic, Rovinj
  • Izvođenje radova na UZPOV Podravske Sesvete
  • Izgradnja mješovite kanalizacije Virje
  • Izgradnja Područne škole Bušetina pri Osnovnoj školi A. Cesarec Špišić Bukovica
  • Izgradnja vodocrpilišta „Đurđevac 2“ l faza
  • Sanacija propusta na potoku Zdelja – mosta u Donjim Zdjelicama
  • Izgradnja sustava odvodnje (sanitarno fekalne kanalizacije) naselja Gola