• Izgradnja pogonskog objekta Plinacro Đurđevac
  • Izgradnja bioplinskog postrojenja kapaciteta 1 MW Matvej u Vriju
  • Rekonstrukcija mosta u Trnovcu – Virje
  • Energetska obnova upravne zgrade poduzeća Bistra d.o.o.
  • Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda u Aglomeraciji Đurđevac
  • Sanacija odlagališta komunalnog otpada „Crkvište“ u Pakracu
  • Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Virovitica
  • Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava Veliki i Mali Zdenci i sustava Grubišno Polje
  • Izgradnja zgrade studentskog restorana agronomskog i šumarskog fakulteta u Zagrebu
  • Izgradnja kanalizacijskog sustava Sisak