• Radovi preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 19. Područje malog sliva „BISTRA“, osim međudržavne rijeke Drave
  • Rekonstrukcija dvorca Janković u Suhopolju
  • Izgradnja sekundarne kanalizacije Virje
  • Revitalizacija gradskog parka u Virovitici
  • Izrada pješačke staze na Trgu kralja Tomislava u Podravskim Sesvetama
  • Izgradnja poslovne hale Hittner u Bjelovaru
  • Izgradnja farme purana Brodski Stupnik