Stručni profili za koje smo zainteresirani su:

  • diplomirani inženjeri građevinarstva
  • inženjeri građevinarstva
  • građevinski tehničari
  • zidari
  • tesari
  • armirači
  • vozači
  • strojari