BISTRA d.o.o. posjeduje Suglasnost a obavljanje djelatnosti građenja izdanu od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za skupinu građevina E.

Osnovna djelatnost naše tvrtke je vodoprivreda i građenje:

Zaštita od štetnog djelovanja voda, korištenje voda, zaštita voda od zagađivanja, izgradnja i održavanje objekata kao npr. izgradnja nasipa, brana, regulacija, vodotoka, kanala, izgradnja kanalizacijskih kolektora, vodosprema, vodovodnih mreža i sl.

S preko 75 stalno zaposlenih  i građevinskim strojevima s kojima raspolažemo izvodimo i druge radove primjerene registraciji i opremljenosti društva.

 • Hidrograđevinski objekti – nasipi, brane, akumulacije, retencije, ribnjaci, regulacije vodotoka, melioracijski sustavi, crpne stanice, sustavi za navodnjavanje, detaljne odvodnje
 • Komunalni objekti – vodoopskrbni sustavi i objekti, kanalizacijski sustavi i objekti
 • Sanacija odlagališta komunalnog otpada – deponije
 • Objekti niskogradnje – Mostovi (armirano-betonski mostovi, kombinirani mostovi, drveni mostovi), prometnice, poslovne zone
 • Objekti visokogradnje – stambeno-poslovni objekti, škole, vrtići, školske dvorane, stanice za tehnički pregled vozila
 • Industrijski objekti – Staje za muzne krave, svinjogojske farme
 • izrada i sanacija krovišta i drugih drvenih konstrukcija
 • uređenje okoliša
 • Sve vrste zemljoradnji – iskopi, razastiranja, planiranja (bageri, buldozeri, rovokopači, vibronabijači)
 • Usluga pranja i podmazivanja vozila
 • Košnja trave i krčenje raslinja
 • Prijevoz i ugradnja svih vrsta građevinskih materijala (betona, šljunka itd.)
 • Prijevoz specijalnih tereta 40 tonskom niskom prikolicom (labudica)

U industrijskoj zoni u Đurđevcu posjedujemo mehaničku radionicu koja prvenstveno radi radove na održavanju vlastitih strojeva i vozila, ali i na održavanju strojeva i vozila iz usluge kako za druge tvrtke tako i za pojedince.