BISTRA d.o.o.

A. Radića 8c
48350 Đurđevac
REPUBLIKA HRVATSKA
OIB: 54591734025
MB: 3066185
MBS: 010027122

BISTRA d.o.o. je upisana u sudski registar (.pdf) kod Trgovačkog suda u Bjelovaru.
Temeljni kapital: 22.940.200,00 kuna uplaćen u cijelosti.

IBAN:
HR3824020061100529431, Erste&Steiermärkische Banka d.d.
HR4923600001101266193, Zagrebačka banka d.d.


UPRAVA

tel: 048 / 811-702
fax: 048 / 811-742
mail: info@bistradoo.hr

KNJIGOVODSTVO I RAČUNOVODSTVO

tel: 048 / 626-454
fax: 048 / 811-153
mail: financije@bistradoo.hr

TEHNIČKI ODJEL

tel: 048 / 811-702
fax: 048 / 811-742
mail: priprema@bistradoo.hr

MEHANIZACIJA, TRANSPORT I MEHANIČKA RADIONA

tel/fax: 048 / 812 – 754
mail: mehanizacija@bistradoo.hr