Pročistač, Đurđevac


 

Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Virovitica


 

Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava Veliki i Mali Zdenci i sustava Grubišno Polje


 

Izgradnja kanalizacijskog sustava Sisak