MISIJA
Sustavnom brigom za funkcioniranje vodoprivrednih objekata, kao i cjelokupnog vodoprivrednog sustava kroz aktivnosti projektiranja, izgradnje i održavanja brinemo se ujedno i za očuvanje čistog i zdravog okoliša ”Lijepe naše”.
To činimo i kroz aktivnosti izgradnje objekata komunalne infrastrukture: pročistača otpadnih voda, vodoopskrbnih sustava, odlagališta otpada, te objekata niskogradnje: prometnica i mostova.
Na taj način trudimo se omogućiti svim korisnicima naših usluga kvalitetnije i zdravije življenje.
To nisu samo naši ciljevi, to je više od toga, to je naša misija.
Svi zaposlenici pozvani su sudjelovati u ostvarenju ove misije.

VIZIJA
Akceptirajući trenutnu poziciju tvrtke na tržištu, zatim utjecaje i trendove u graditeljstvu i vodoprivredi,
BISTRU d.o.o. vidimo:
– među vodećim vodoprivrednim tvrtkama u Hrvatskoj
– kao vodeću tvrtku u izgradnji objekata komunalne infrastrukture i niskogradnje u regiji (županije Koprivničko-križevačka , Virovitičko-podravske, Bjelovarsko-bilogorske te dio Zagrebačke)
– kao tvrtku koja će u cijeloj Hrvatskoj biti prepoznatljiva po aktivnostima usmjerenim na očuvanje i zaštitu čistog i zdravog okoliša.