Usmjerenost na kupca, odnosno zadovoljstvo kupca našim građevinama, proizvodima i uslugama, oduvijek je temeljna postavka poslovanja naše tvrtke, stoga se je implementacija sustava upravljanja kvalitetom nametnula kao logičan slijed događaja u razvoju naše tvrtke.

Iako je naša Tvrtka već dobro poznata u segmentu izvođenja radova u vodoprivredi i izvođenju građevinskih radova, implementacijom sustava upravljanja kvalitetom želimo naglasiti našu trajnu usmjerenost ka zadovoljavanju zahtjeva naših kupaca/investitora ali i ostvariti sve preduvjete za kontinuirano poboljšavanje svih procesa u organizaciji.

Sustav upravljanja kvalitetom primijenjen u tvrtki BISTRA d.o.o. zasnovan je na zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2015 i ima za cilj potpuno ispunjavanje zahtjeva za kvalitetom proizvoda, usluga i procesa.

Sustav upravljanja kvalitetom primjenjuje se na izvođenje svih radova u tvrtci.